Specjalizuje się w procesach inwestycyjnych opartych na polskim rynku akcji, papierach dłużnych regionu Europy Środkowo-Wschodniej i Rynków Wschodzących oraz na globalnych strategiach makroekonomicznych.

Prezentacja funduszy
Prospekty
Kluczowe informacje dla inwestorów
Tabela Opłat