Obligacje Echo Investment - redukcja zapisów

Informujemy, że spółka Echo Investment poinformowała o dokonaniu przydziału obligacji serii O. Redukcja zapisów wyniosła 1%.  

Liczba Obligacji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji wyniosła 251.680

więcej informacji dostępne na stronie

https://infostrefa.com