Dom Maklerski BDM S.A. posiada duże doświadczenie w zakresie przygotowania i realizacji emisji obligacji. Poniżej prezentujemy wybrane, zrealizowane przez nas emisje.

Projekty zrealizowane przez DM BDM

https://www.kruk.pl/ KRUK S.A.
Oferty obligacji 2013-2023
Organizator publicznych emisji
1 168,4 mln zł
PCC Rokita S.A.
Oferty obligacji 2011-2023
Organizator prywatnych i publicznych emisji

515,7 mln zł
PragmaGO S.A. (wcześniej Pragma Faktoring S.A.)
Oferty obligacji 2011-2023
Organizator prywatnych i publicznych emisji

385,8 mln zł
Pozostałe projekty zrealizowane przez DM BDM
PCC Exol S.A.
Oferty obligacji 2016-2020
Organizator publicznych emisji

115,0 mln zł
Voxel S.A.
Oferty obligacji 2012-2021
Organizator prywatnych emisji

79,0 mln zł
VEHIS FIN1 Sp. z o.o.
Oferta obligacji 2021
Organizator prywatnej emisji

10,0 mln zł
Fabryka Domów Spomet S.A.
Oferta obligacji 2020
Organizator prywatnej emisji

2,8 mln zł
NPL Nova S.A. (wcześniej Pragma Inkaso)
Oferty obligacji 2010-2018
Organizator prywatnych emisji

52,1 mln zł
Metropolis S.A.
Oferty obligacji oraz akcji 2012-2016
Organizator prywatnych emisji obligacji oraz akcji i publicznej emisji akcji z prawem poboru

8 mln zł
0,9 mln zł
1,8 mln zł
SKOK
Oferta obligacji 2014
Organizator prywatnej emisji

50,0 mln zł
Gminy Gminy
Oferty obligacji komunalnych 2013-2021
Organizator prywatnych emisji

188,1 mln zł
Voxel S.A.
Oferty akcji i warrantów subskrypcyjnych 2013
Organizator prywatnych emisji

13,0 mln zł
1,9 mln zł
Pragma Inwestycje Sp. z o.o.
Oferty obligacji 2012-2013
Organizator prywatnych emisji

40,0 mln zł
Pragma Inkaso S.A.
Prywatna oferta obligacji korporacyjnych
Doradca finansowy, oferujący

52,13 mln PLN
Stanusch Technologies S.A.
Oferta akcji 2010
Organizator prywatnych emisji

1,0 mln zł
Murapol S.A.
Oferty obligacji 2009-2010
Organizator prywatnych emisji

13,0 mln zł
Pemug S.A.
Oferta akcji 2008
Organizator publicznej emisji

13,4 mln zł
Metropolis S.A.
Oferta obligacji 2008
Organizator prywatnej emisji

14,0 mln zł

Konsorcja dystrybucyjne, w których udział brał DM BDM

Cavatina Holding S.A.
Publiczne oferty obligacji 2022 - 2023
192,4 mln zł
Marvipol Development S.A.
Publiczne oferty obligacji 2022 - 2023
160,5 mln zł
Dekpol S.A.
Publiczna oferta obligacji 2021 i 2023
95,0 mln zł
Develia S.A.
Publiczna oferta obligacji 2022
15,4 mln zł
Echo Investment S.A.
Publiczna oferta obligacji 2022
25,0 mln zł
MCI Capital ASI S.A.
Publiczne oferty obligacji 2021-2022
95,7 mln zł