Emisja obligacji Echo Investment serii R – zakończona

Informujemy, że w dniu 27.11.23 r. spółka Echo Investment S.A. poinformowała o dokonaniu przydziału obligacji serii R. Redukcja zapisów wyniosła 28%.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie emitenta Echo Investment S.A.