Emisja obligacji Kruk seria AM4 – zakończona

Informujemy, że w dniu dzisiejszym KRUK poinformował, że dokonał przydziału obligacji serii AM4. Popyt na obligacje wyniósł ponad 77 mln zł. Redukcja zapisów wyniosła 22,94%.

Więcej informacji dostępny jest na stronie emitenta Kruk S.A.