Emisja obligacji PCC EXOL seria D1 – zakończona

Informujemy, że w dniu 11 czerwca 2024 r. spółka PCC EXOL przydzieliła wszystkie oferowane obligacje serii D1 o łącznej wartości nominalnej 20 mln zł. Oferta cieszyła się dużym zainteresowaniem inwestorów. Złożone zostały zapisy na kwotę 36,4 mln zł, a średnia stopa redukcji wyniosła 45,1%.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie https://www.pccinwestor.pl/.