Zarząd PCC Rokita S.A. zgodnie z harmonogramem emisji obligacji serii FA emitowanych w ramach VI Programu Emisji Obligacji na podstawie prospektu emisyjnego podstawowego, opublikowanego 27 czerwca 2018 r. oraz Ostatecznych Warunków Emisji Obligacji serii FA, opublikowanych w dniu 10 kwietnia 2019 r., podjął uchwałę o dokonaniu przydziału Obligacji serii FA. Średnia stopa redukcji wyniosła 64,42%.
 

Informacja spółki o zakończeniu emisji obligacji PCC Rokita serii FA
Informacja spółki o przydziale obligacji PCC Rokita serii FA