Zarząd PCC Rokita S.A. zgodnie z harmonogramem emisji obligacji serii GA emitowanych w ramach VII Programu Emisji Obligacji na podstawie prospektu emisyjnego podstawowego, opublikowanego 11 czerwca 2019 r. oraz Ostatecznych Warunków Emisji Obligacji serii GA, opublikowanych w dniu 4 października 2019 r., podjął uchwałę o dokonaniu przydziału Obligacji serii GA. Średnia stopa redukcji wyniosła 33,11%.