Zarząd PCC Rokita SA przekazuje informacje dotyczące zakończenia subskrypcji obligacji serii GB emitowanych w ramach VII Programu Emisji Obligacji na podstawie prospektu emisyjnego podstawowego opublikowanego 11 czerwca 2019 r. oraz Ostatecznych Warunków Emisji Obligacji serii GB, opublikowanych w dniu 20 kwietnia 2020 r. Stopa redukcji obligacji: 0,00 %

Informacja spółki o zakończeniu emisji obligacji PCC Rokita serii GB

Informacja spółki o przydziale obligacji PCC Rokita serii GB