Zarząd PCC Rokita SA zgodnie z harmonogramem emisji obligacji serii EF emitowanych w ramach V Programu Emisji Obligacji na podstawie prospektu emisyjnego podstawowego, opublikowanego 18 maja 2017 r. oraz Ostatecznych Warunków Emisji Obligacji serii EF, opublikowanych w dniu 12 kwietnia 2018 r. podjął uchwałę o dokonaniu przydziału Obligacji serii EF.

Informacja spółki o zakończeniu emisji obligacji PCC Rokita serii EF
Informacja spółki o przydziale obligacji PCC Rokita serii EF