Emisja obligacji PragmaGO seria C1 – zakończona

Informujemy, że w dniu 27.11.23 r. spółka PragmaGO S.A. poinformowała o dokonaniu przydziału obligacji serii C1. Redukcja zapisów wyniosła 48,50%.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie emitenta Pragma Go.