Emisja obligacji PragmaGO seria C4 – zakończona

Informujemy, że w dniu 26 czerwca 2024 r. spółka PragmaGO S.A. poinformowała o dokonaniu przydziału obligacji serii C4. Redukcja zapisów wyniosła 67,56%.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie emitenta PragmaGo.