Informujemy, że Emisja obligacji PragmaGO SA została uplasowana z nadsubskrypcją. Wartość zapisów przekroczyła 45 mln zł. W ofercie wzięło udział 340 inwestorów, a redukcja zapisów wyniosła prawie 65%.

RB dot. przydziału dostępny jest pod adresem:

https://inwestor.pragmago.pl/raporty_biezace/