Emisja obligacji PragmaGO serii A2 – zakończona

Informujemy, że Emisja obligacji PragmaGO SA serii A2 została uplasowana z nadsubskrypcją. Wartość zapisów przekroczyła 18 mln zł. W ofercie wzięło udział 404 inwestorów, a redukcja zapisów wyniosła 6,72%.

RB dot. przydziału dostępny jest pod adresem:

https://inwestor.pragmago.pl/raporty_biezace/