Zarząd PCC Rokita SA zgodnie z harmonogramem emisji obligacji serii EE emitowanych w ramach V Programu Emisji Obligacji na podstawie prospektu emisyjnego podstawowego, opublikowanego 18 maja 2017 r. oraz Ostatecznych Warunków Emisji Obligacji serii EE, opublikowanych w dniu 7 marca 2018 r. podjął uchwałę o dokonaniu przydziału Obligacji serii EE.

Informacja spółki o zakończeniu emisji obligacji PCC Rokita serii EE
Informacja spółki o przydziale obligacji PCC Rokita serii EE