Informacja o wygaszeniu ofert Pragma Faktoring

W dniu dzisiejszym Zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie odstąpienia przez Spółkę od przeprowadzania kolejnych ofert publicznych obligacji na podstawie Prospektu Emisyjnego Podstawowego I Programu Emisji Obligacji Spółki.