Przydział obligacji PragmaGo

W dniu 24 października spółka PragmaGO dokonała warunkowego przydziału obligacji serii B1. Emisja nie została uplasowana w całości. Popyt na obligacje wyniósł 12,8 mln zł (z oferowanych 20 mln zł), tym samym alokacja wyniosła 100%.

więcej informacji dostępne na stronie 

https://inwestor.pragmago.pl