Przydział obligacji serii T2 spółki MCI CAPITAL ASI S.A.

Informujemy, że spółka MCI CAPITAL ASI S.A. dokonała przydziału obligacji serii T2. 

RB dostępny jest pod adresem:

https://mci.pl/raport/4-2022-zakonczenie-subskrypcji-obligacji-serii-t2-w-ofercie-publicznej