Kruk Prospekt Emisyjny Program V Obligacje Aneks 1

W dniu dzisiejszym nastąpiła publikacja Aneksu do Prospektu Emisyjnego V Programu Obligacji Kruk S.A.