Publikacja Aneksu 2 do Prospektu Emisyjnego VI Programu Obligacji PCC Rokita

W dniu dzisiejszym nastąpiła publikacja Aneksu 2 do Prospektu Emisyjnego VI Programu Obligacji PCC Rokita S.A.