Publikacja Prospektu Emisyjnego III Programu Obligacji PCC Exol

W dniu dzisiejszym nastąpiła publikacja Prospektu Emisyjnego III Programu Obligacji PCC Exol S.A.