Publikacja Prospektu Emisyjnego VI Programu Obligacji PCC Rokita

W dniu dzisiejszym nastąpiła publikacja Prospektu Emisyjnego VI Programu Obligacji PCC Rokita S.A.