Publikacja Prospektu Emisyjnego VII Programu Obligacji PCC Rokita

W dniu dzisiejszym nastąpiła publikacja Prospektu Emisyjnego VII Programu Obligacji PCC Rokita S.A.