ZM Ropczyce Prospekt Emisyjny akcje serii D i E

W dniu dzisiejszym nastąpiła publikacja Prospektu Emisyjnego akcji serii D i E ZM Ropczyce