Publikacja Aneksu 4 do Prospektu Emisyjnego I Programu Obligacji Pragma Faktoring

W dniu dzisiejszym nastąpiła publikacja Aneksu 4 do Prospektu Emisyjnego I Programu Obligacji Pragma Faktoring S.A.