W dniu dzisiejszym nastąpiła publikacja Prospektu Emisyjnego V Programu Obligacji Kruk S.A.