Unieważnienie zleceń po sesji w dniu 30 grudnia 2022.

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Nr 1186/2022 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkie zlecenia maklerskie przekazane na giełdę oraz do alternatywnego systemu obrotu, które nie zostaną zrealizowane do dnia 30 grudnia 2022 r. (włącznie), tracą ważność w tym dniu - po zakończeniu sesji giełdowej oraz odpowiednio po zakończeniu dnia obrotu w alternatywnym systemie obrotu.

Aby zlecenie było realizowane należy je ponowić.