Zakończenie emisji Live Motion Games

Publiczna emisja akcji spółki Live Motion Games S.A. została zakończona.

Oferta obejmowała łącznie 105 tys. akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł, w tym ofertę objęcia 90 tys. nowych akcji serii C oraz sprzedaż 15 tys. akcji istniejących serii A, oferowanych przez dotychczasowych akcjonariuszy spółki. Zapisy złożono na 130 588 sztuk akcji. Dnia 19 marca 2021 roku akcje przydzielono 173 inwestorom. Wraz z zakończeniem oferty spółka Live Motion Games S.A. pozyskała 4 mln zł z emisji akcji serii C, jednocześnie wartość złożonych zapisów wyniosła około 5,9 mln zł.

Zwroty środków po redukcji zostały już wysłane na rachunki.

Zaksięgowanie akcji na rachunek oraz pierwszy dzień notowań przewidywany jest na przełomie II i III kwartału 2021 r.