Złote Byki GPW 2022 - najaktywniejszy animator na rynku New Connect

Po pandemicznej przerwie po raz dziesiąty zostaliśmy uhonorowani przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych tytułem Najaktywniejszego Animatora na rynku New Connect.

Jak co roku GPW dokonała oceny Animatorów Rynku działających na rynku NewConnect. Kryteriami, według których przebiegała analiza Zarządu GWP były: liczba animowanych spółek, warunki animowania oraz udział Animatora Rynku w całkowitym obrocie walorami danej spółki. Dzięki zdobyciu łącznie największej liczby punktów Dom Maklerski BDM uzyskał status najaktywniejszego animatora na rynku NewConnect za rok 2022 oraz otrzymał Nagrodę Prezesa Zarządu GPW.

Kolejny już raz dziękujemy Giełdzie za to wyróżnienie. Bardzo się cieszę, że nasi Klienci – Emitenci, zadowoleni są z naszych usług, co pozwoliło nam na osiągnięcie znacznego sukcesu na tym rynku. Mam nadzieję, że zachęci to jeszcze kolejne spółki, aby powierzyć nam zadanie dbania o płynność ich akcji. Dziękuję naszym maklerom, animatorom, którzy na co dzień dobrze i z zaangażowaniem wykonują swoją pracę - powiedział Jacek Rachel – Prezes Zarządu Domu Maklerskiego BDM S.A.

Dom Maklerski BDM S.A. jest Członkiem Rynku NewConnect od 5 lipca 2007 roku, natomiast Autoryzowanym Doradcą Rynku NewConnect od 6 lipca 2007 roku. Oferta DM BDM w zakresie transakcji na rynku NewConnect obejmuje pełen zakres usług od oceny transakcji, strukturyzacji transakcji, przez przygotowanie dokumentów sprzedażowych, sprzedaż, przyjęcie rozliczenie zapisów, wprowadzenie do notowań oraz późniejsze zapewnienie płynności instrumentu notowanego na rynku, co jest zadaniem animatora. Obecnie Dom Maklerski BDM SA animuje blisko 190 spółek z rynku New Connect, co daje mu 52-procentowy udział w rynku.

Materiał źródłowy: www.gpw.pl