Webinarium

Już 1 stycznia 2021 roku akcje dokumentowe utracą swoją ważność. Zmiana przepisów spowodowała, że wszystkie spółki akcyjne i spółki komandytowo-akcyjne mają obowiązek zdematerializować swoje akcje. Akcje dokumentowe zostaną zastąpione wpisami w Rejestrze Akcjonariuszy. Spółka nie może takiego rejestru prowadzić samodzielnie. Uprawnionymi do jego prowadzenia są wyłącznie licencjonowane instytucje, w tym domy maklerskie. Te zmiany wymagają przygotowań, które muszą rozpocząć się już w pierwszej połowie 2020 r.

Wybór partnerów do przeprowadzenia dematerializacji akcji i wdrożenia Rejestru Akcjonariuszy będzie kluczowy dla powodzenia tego procesu.

Podczas webinarium doradcy z kancelarii Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy oraz Domu Maklerskiego BDM opowiedzą, jak przygotować się do tej zmiany.

Termin

 • 06.04.2020 / poniedziałek /  godz. 11.00

Program

 1. Jakie działania należy podjąć
  dostosowanie statutu, wybór podmiotu prowadzącego rejestr, zawarcie umowy, wezwania akcjonariuszy
 2. Harmonogram
  najważniejsze daty dotyczące wdrożenia rejestru
 3. Osoby odpowiedzialne
  odpowiedzialność Zarządu, zakres informacji ujawnianych w rejestrze,
  konsekwencje niezłożenia dokumentów akcji w spółce
 4. Obrót akcjami od 2021 roku
  nowe zasady, sposoby wypłaty dywidendy, identyfikacja akcjonariuszy,
  rola podmiotu prowadzącego rejestr
 5. Aspekty praktyczne
  liczba wezwań, akcje niewydane, rozproszony akcjonariat,
  utrata dokumentów akcji, pytania i odpowiedzi

Jak wziąć udział?

Uczestnictwo w webinarium jest bezpłatne.

Aby z niego skorzystać należy dokonać rejestracji pod adresem: https://zoom.us/webinar/register/WN_z69QavhjSny4l3Y00O_AJA

Organizatorzy