• dla inwestorów samodzielnie inwestujących w akcje spółek notowanych na GPW oraz New Connect
  • dobór spółek do portfela przez wielokrotnie nagradzany zespół analityków BDM
  • rekomendacje udzielane w okresach miesięcznych
  • każdy portfel to około 10 spółek, a dla portfeli z 20% udziałem akcji dodatkowo dobierane są dłużne fundusze inwestycyjne
  • szczegółowy opis strategii znajduje się w Polityce inwestycyjnej usługi doradztwa inwestycyjnego
Strategia inwestycyjna Skład portfela Profili ryzyka Klienta w skali 7 (1)

Portfel BDM Agresywny 100% akcji

100% akcje o niższej płynności i wyższej oczekiwanej stopie zwrotu od 6 do 7

Portfel BDM Zrównoważony 100% akcji

100% akcje spółek notowanych na GPW o najwyższej kapitalizacji i płynności, od 5 do 7

Portfel BDM Agresywny 20% akcji

20% akcje o niższej płynności i wyższej oczekiwanej stopie zwrotu, 80% głównie dłużne fundusze inwestycyjne od 3 do 7

Portfel BDM Zrównoważony 20% akcji

20% akcje o najwyższej kapitalizacji i płynności, 80% głównie dłużne fundusze inwestycyjne od 3 do 7
(1) Profil klienta określany jest przez BDM w siedmiostopniowej skali, gdzie 1 oznacza klienta preferującego inwestycje o najniższym ryzyku, a 7 oznacza klienta dla którego dopuszczalne są inwestycje o najwyższym ryzyku (w oczekiwaniu najwyższych stóp zwrotu).

Wyniki

Strategia inwestycyjna 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 YTD cze - 24

BDM Agresywny 100% akcji

69,3% 11,3% 59,8% 73,3% 45,78% (1) 34,31% 61,75% 23,43% 2,50%

BDM Zrównoważony 100% akcji

33,9% -7,9% 7,6% 39,8% 36,75% (1) 24,98% 44,78% 10,38% 1,50%

WIG

23,2% -9,5% 0,2% -1,4% 21,52% -17,08% 29,24% 12,94% 2,66%

BDM Agresywny 20% akcji

- - - - -1,29% (2) 5,65% 20,28% 2,84% 0,92%

BDM Zrównoważony 20% akcji

- - - - -1,73% (2) 3,78% 16,88% 5,78% 0,72%

20%WIG+80%Średnia z funduszy dłużnych (3)

- - - - -2,52% (2) -6,70% 12,83% 3,17% 0,95%
Wyliczenia uwzględniają dywidendy.
(1) W okresie 01.2016-05.2021r. stopy zwrotu dotyczą odpowiednio Indeksu Agresywnego (BDM-A) oraz Indeksu Zrównoważonego (BDM-Z) przygotowywanych przez Zespół Analiz BDM.
(2) Stopy zwrotu dotyczą okresu 06.2021-12.2021r.
(3) Średni wynik grupy funduszy dłużnych wyliczony na podstawie danych serwisu analizy.pl