Rachunek BDM Daytrader to idealne rozwiązanie dla klientów, którzy dokonują otwarcia i zamknięcia pozycji w czasie jednej sesji giełdowej. Dzięki temu rozwiązaniu operacje obciążane są wyjątkowo niskimi prowizjami, co umożliwia zarabianie już na niewielkich zmianach kursów giełdowych.

Do Twojej dyspozycji będą nowoczesne aplikacje internetowe dające ciągły dostęp do rachunku. W Punktach Obsługi Klienta oraz na bezpłatnej Infolinii czekać będą na Ciebie wykwalifikowani i profesjonalni Pracownicy. Umożliwimy Ci zakup wybranych walorów nawet bez pełnego pokrycia.

Otwórz elektronicznie Profilem Zaufanym lub mojeID - bez wychodzenia z domu

Zalety

Dodatkowe opcje

Odroczony Termin Płatności (OTP)

Możliwość zakupu papierów wartościowych z WIG-u 20, mWIG-u 40 oraz obligacji Skarbu Państwa z 30% udziałem środków własnych. Pozostałą wartość zlecenia pokrywa BDM S.A., odraczając termin zapłaty do dnia rozliczenia transakcji w KDPW tj. D+2. Aktywnym Klientom umożliwiamy zakup nawet przy zerowym udziale środków własnych.

 • krótkookresowy nieoprocentowany kredyt na zakup papierów wartościowych
 • inwestowanie bez zaangażowania całości środków własnych
 • możliwość zawierania transakcji odwrotnych w odstępie kilku minut
 • informacja na temat aktualnego zobowiązania z tytułu OTP w systemie BDM onLine.
Aneks pożyczka

To możliwość wypłaty nierozliczonych należności z KDPW tj D+2, pochodzących ze sprzedaży instrumentów finansowych

 • wypłata nierozliczonej gotówki,
 • możliwość wykorzystania środków na zakup kontraktów terminowych,
 • opłacenie zobowiązania OTP,
 • uruchomienie transzy pożyczki z aplikacji BDM onLine.
Opcje notowań
 • dowolność konfiguracji tabel i okien w celu dostosowania programu do własnych preferencji graficznych
 • możliwość szybkiego i łatwego składania, anulowania i modyfikowania zleceń w wielu kanałach dostępu np. z notowań
 • wycena rachunku w oparciu o bieżące kursy

Jak założyć rachunek?


Elektronicznie
 

Korespondencyjnie
 

W Punkcie Obsługi Klienta
 
Otwórz elektronicznie Profilem Zaufanym lub mojeID - bez wychodzenia z domu

Podstawowe opłaty

Kliknij aby rozwinąć
Prowadzenie rachunku 7,95 zł / m-ce lub 65 zł / rok
Prowizja od akcji* 0,24 % nie mniej niż 5,95 zł
Prowizja od kontraktów na indeksy* 7,90 zł za kontrakt
Prowizja od obligacji* 0,15% nie mniej niż 5,95 zł
Prowizja od opcji* 1,99% wartości premii nie mniej niż 1,95 zł

*prowizje mogą być negocjowane 

Ważne informacje

DM BDM S.A. informuje, że inwestycje w instrumenty finansowe zawsze obarczone są ryzykiem inwestycyjnym. Oznacza to, że możesz ponieść stratę. Stopień ryzyka zależy od rodzaju i klasy instrumentów finansowych będących przedmiotem Twoich inwestycji.