BDM IKZE

Rachunek inwestycyjny prowadzony w formie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) to dobrowolna forma oszczędzania (i inwestowania) pieniędzy na emeryturę, która niesie za sobą ulgę odliczaną od podstawy opodatkowania ujmowaną w rozliczeniu rocznym (PIT).

Zalety

Otwórz elektronicznie Profilem Zaufanym lub mojeID - bez wychodzenia z domu

Warunki

 • jedna osoba może posiadać wyłącznie jedno IKZE,
 • wypłata z IKZE wymaga osiągnięcia 65. roku życia, oraz dokonywania wpłat w co najmniej pięciu latach kalendarzowych,
 • środki wypłacone przed nabyciem prawa emerytalnego są obciążone podatkiem dochodowym i oznaczają obowiązek zwrotu ulgi uzyskanej w PIT,
 • limit wpłat - maksymalna wpłata w 2024 r. na IKZE wynosi  9 388,80   lub 14 083,20 zł. dla osób prowadzących pozarolniczą działalność w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 266, z późn. zm.) Dokonując wpłaty wyższego limitu należy w przelewie podać numer NIP prowadzonej działalności. 
 • wypłata jednorazowa albo ratalna opodatkowana podatkiem dochodowym zryczałtowanym w stawce 10%.

Porównanie IKE a IKZE

 • IKE | IKZE
 • Wpłaty | jednorazowe lub w ratach | jednorazowe lub w ratach
 • Roczny limit wpłat | 23 472 zł |9 388,20 zł lub 14 083,20 zł. dla osób prowadzących pozarolniczą działalność w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 266, z późn. zm.)
 • Wycofanie środków (zwrot) | jednorazowe lub w ratach | jednorazowe
 • Wypłaty | jednorazowe lub w ratach | jednorazowe lub w ratach
 • Opodatkowanie | brak podatku od zysków kapitałowych przy wypłacie po osiągnięciu granicy wieku |
  możliwość odliczenia sumy wpłat od przychodów w PIT, wycofane środki obarczone podatkiem zryczałtowanym 10%
 • Granica wieku | 60 lat (lub 55 w przypadku nabycia prawa emerytalnego) | 65 lat

Jak założyć rachunek?


Elektronicznie
 

Korespondencyjnie
 

W Punkcie Obsługi Klienta
 
Otwórz elektronicznie Profilem Zaufanym lub mojeID - bez wychodzenia z domu

Ważne informacje

DM BDM S.A. informuje, że inwestycje w instrumenty finansowe zawsze obarczone są ryzykiem inwestycyjnym. Oznacza to, że możesz ponieść stratę. Stopień ryzyka zależy od rodzaju i klasy instrumentów finansowych będących przedmiotem Twoich inwestycji.