Obligacje dostępne są w ofercie pierwotnej od emitenta lub wtórnej z rynku Catalyst.

Rynek Pierwotny

W przypadku oferty pierwszej, od emitenta, uczestniczymy w zapisach na obligacje. Na rynku pierwotnym oferowane są oferty zamknięte prywatne, oraz ogólnodostępne publiczne. Samo nabycie trwa kilka tygodni ze względu na zebranie zapisów i zatwierdzenie emisji.

Krok 1

Zapoznaj się z informacjami o Rachunkach inwestycyjnych

Krok 2

Załóż rachunek inwestycyjny korespondencyjnie lub osobiście w Punkcie Obsługi Klienta i bierz udział w nowych emisjach.

Krok 3

Wykonaj przelew środków na obligacje. Informacja o wpłatach na rachunek inwestycyjny.

Krok 4

Złóż zapis przez Internet lub w Punkcie Obsługi Klienta.

Rynek wtórny

Obligacje z rynku wtórnego Catalyst można nabyć posiadając rachunek inwestycyjny. Walory księgowane są na rachunku zaraz po dokonaniu transakcji.

Krok 1

Załóż rachunek inwestycyjny korespondencyjnie lub osobiście w Punkcie Obsługi Klienta i bierz udział w nowych emisjach.

Krok 2

Wybierz walor dostępny na rynku Catalyst.

Krok 3

Wykonaj przelew środków na obligacje. Informacja o wpłatach na rachunek inwestycyjny.

Krok 4

Złóż zapis przez Internet lub w Punkcie Obsługi Klienta.

Ile kosztują obligacje

Rynek pierwotny

  • cena emisyjna obligacji bez kosztów prowizji.

Przez Internet
aplikacje transakcyjne BDM onLine, BDM Mobile - 0 zł

W Punktach Obsługi Klienta - 0 zł

Rynek wtórny (Catalyst)

  • w koszt nabycia obligacji wchodzi prowizja od wykonanej transakcji.

Przez Internet
aplikacje transakcyjne BDM onLine, BDM Mobile - 0,19% wartości zlecenia min. 5,95 zł

W Punktach Obsługi Klienta
dotyczy tylko pełnozakresowych punktów - 0,22% wartości zlecenia; min. 5,95 zł

Prowizje podlegają negocjacji w zależności od obrotu.

  • Obligacje kuponowe (z okresowo wypłacanymi odsetkami) posiadają okresy odsetkowe oraz bezodsetkowe. W okresie odsetkowym do kosztu nabycia należy doliczyć kwotę odsetek należną właścicielowi, od którego odkupujemy walory. Kwota jest zależna od oprocentowania obligacji oraz czasu jaki minie od początku okresu odsetkowego do dnia przekazania praw własności tych papierów wartościowych.