Pozyskiwanie kapitału

Jakie stawiamy sobie cele?

Nasz cel to skuteczne rozwiązywanie problemów Klientów w zakresie ich zapotrzebowania na finansowanie. Usprawniamy przepływ kapitału pomiędzy tymi, którzy go w danym momencie potrzebują, a inwestorami, którzy szukają możliwości korzystnego zainwestowania nadwyżek kapitału.

Sprawdź naszą kompleksową obsługę

Klientom poszukującym finansowania oferujemy kompleksową współpracę na każdym etapie transakcji. Sporządzamy analizy sposobu pozyskiwania finansowania i celowości wprowadzenia papierów wartościowych do publicznego obrotu.

Zapewniamy kompleksową obsługę w zakresie przygotowywania Klientów do pozyskania finansowania oraz wprowadzania instrumentów finansowych do obrotu publicznego na rynku regulowanym i w alternatywnych systemach obrotu.

Przekonaj się o naszym profesjonalizmie i skuteczności

Nasz profesjonalizm wynika z naszego doświadczenia. Od ponad dwóch dekad świadczymy usługi związane z pozyskiwaniem finansowania.

Jak pozyskujemy finansowanie :

  • wstępnie określamy potrzeby kapitałowe Klienta,
  • przeprowadzamy ekonomiczno-prawną analizę Klienta i wycenę jego aktywów,
  • szczegółowo określamy potrzeby finansowe Klienta,
  • opracowujemy i nadzorujemy przekształcenia formy prawnej, gdy dla pozyskania kapitałów niezbędna jest zmiana formy prawnej Klienta,
  • wybieramy optymalną formę finansowania,
  • określamy brzegowe parametry transakcji,
  • przygotowujemy dokumentację transakcyjną, koordynujemy proces pozyskania finansowania, w tym: m.in. opracowujemy zasady dystrybucji, selekcjonujemy potencjalnych inwestorów, przedstawiamy im propozycję inwestycyjną, przyjmujemy oferty,
  • doradzamy w negocjacjach prowadzonych przez Klienta z inwestorami, zainteresowanymi transakcją.
Doradztwo przy sprzedaży

Sprzedaż lub zakup przedsiębiorstwa, ewentualnie jego części, jest często bardzo znaczącym wydarzeniem, które może zadecydować o wzroście lub spadku wartości i konkurencyjności biznesu na wiele lat. Powierzając transakcję w ręce specjalistów można uzyskać lepsze warunki transakcji, sprawniej ją przeprowadzić oraz ograniczyć wpływ transakcji na bieżący biznes.