ORBIS - realizacja rekomendacji

Uprzejmie informujemy, że rekomendację Akumuluj dla akcji ORBIS z 13.04.2018 roku uważamy za zrealizowaną.

Więcej...

AmRest - realizacja rekomendacji

Uprzejmie informujemy, że rekomendację Kupuj dla akcji AmRest z 26.01.2018 roku uważamy za zrealizowaną.

Więcej...

Publikacja aneksu 1 do Prospektu Emisyjnego Kruk

W dniu dzisiejszym nastąpiła publikacja Aneksu do Prospektu Emisyjnego V Programu Obligacji Kruk S.A.

Więcej...

Publikacja aneksu 8 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita

W dniu dzisiejszym nastąpiła publikacja Aneksu 8 do Prospektu Emisyjnego V Programu Obligacji PCC Rokita S.A.

Więcej...

BUDIMEX - realizacja rekomendacji

Uprzejmie informujemy, że rekomendację Redukuj dla akcji BUDIMEX z 18.04.2018 roku uważamy za zrealizowaną.

Więcej...

Emisja obligacji PCC Rokita S.A. serii EF – zakończona

Opublikowano komunikaty spółki PCC Rokita S.A. dotyczące zakończenia emisji i przydziału obligacji serii EF

Więcej...

Publikacja Prospektu Emisyjnego V Programu Obligacji Kruk

W dniu dzisiejszym nastąpiła publikacja Prospektu Emisyjnego V Programu Obligacji Kruk S.A.

Więcej...

Publikacja OWE Obligacji serii EF PCC Rokita

W dniu dzisiejszym nastąpiła publikacja Ostatecznych Warunków Emisji serii EF do Prospektu Emisyjnego V Programu Obligacji PCC Rokita S.A.

Więcej...