Rachunek inwestycyjny BDM ŻAK wszystko za 0 zł kierowany do młodych  ludzi, którzy interesują się rynkiem kapitałowym.

Jeśli jesteś osobą uczącą się i nie masz ukończonych 26 lat,  interesuje Cię  inwestowanie w instrumenty finansowe takie jak akcje, obligacje, kontrakty, opcje, ETF-y po atrakcyjnych niższych prowizjach, to ta oferta adresowana jest  do Ciebie. Do Twojej dyspozycji będą nowoczesne aplikacje internetowe dające ciągły dostęp do rachunku. W Punktach Obsługi Klienta oraz na bezpłatnej Infolinii czekać będą na Ciebie wykwalifikowani i profesjonalni Pracownicy. Umożliwimy Ci zakup wybranych walorów nawet bez pełnego pokrycia.

Otwórz elektronicznie Profilem Zaufanym lub mojeID - bez wychodzenia z domu

Zalety

Dodatkowe opcje do rachunku Żak

Odroczony Termin Płatności (OTP)

Możliwość zakupu papierów wartościowych z WIG-u 20, mWIG-u 40 oraz obligacji Skarbu Państwa z 30% udziałem środków własnych. Pozostałą wartość zlecenia pokrywa BDM S.A., odraczając termin zapłaty do dnia rozliczenia transakcji w KDPW tj. D+2. Aktywnym Klientom umożliwiamy zakup nawet przy zerowym udziale środków własnych.

 • krótkookresowy nieoprocentowany kredyt na zakup papierów wartościowych
 • inwestowanie bez zaangażowania całości środków własnych
 • możliwość zawierania transakcji odwrotnych w odstępie kilku minut
 • informacja na temat aktualnego zobowiązania z tytułu OTP w systemie BDM onLine.
Aneks pożyczka

To możliwość wypłaty nierozliczonych należności z KDPW tj D+2, pochodzących ze sprzedaży instrumentów finansowych

 • wypłata nierozliczonej gotówki,
 • możliwość wykorzystania środków na zakup kontraktów terminowych,
 • opłacenie zobowiązania OTP,
 • uruchomienie transzy pożyczki z aplikacji BDM onLine.
Opcje notowań
 • dowolność konfiguracji tabel i okien w celu dostosowania programu do własnych preferencji graficznych
 • możliwość szybkiego i łatwego składania, anulowania i modyfikowania zleceń w wielu kanałach dostępu np. z notowań
 • wycena rachunku w oparciu o bieżące kursy

Jak założyć rachunek?


Elektronicznie
 

Korespondencyjnie
 

W Punkcie Obsługi Klienta
 
Otwórz elektronicznie Profilem Zaufanym lub mojeID - bez wychodzenia z domu

Prowizje

Kliknij aby rozwinąć

 

Prowizja od akcji 0,24% nie mniej niż 5,95 zł
Prowizja od kontraktów na indeksy  7,90 zł za kontrakt 
Prowizja od kontraktów na akcje  1,90 zł za kontrakt
 Prowizja od opcji  1,99% wartości premii nie mniej niż 1,95 zł / opcję i nie więcej niż 16 zł / opcję
Prowizja od obligacji  0,15 % nie mniej niż 5,95 zł

Ważne informacje

DM BDM S.A. informuje, że inwestycje w instrumenty finansowe zawsze obarczone są ryzykiem inwestycyjnym. Oznacza to, że możesz ponieść stratę. Stopień ryzyka zależy od rodzaju i klasy instrumentów finansowych będących przedmiotem Twoich inwestycji.