2023

 • Dom Maklerski BDM S.A. po raz dziesiąty wśród liderów rynku kapitałowego ze statusem najaktywniejszego animatora na rynku NewConnect w 2022 roku

Materiał źródłowy GPW: GPW nagrodziła liderów rynku kapitałowego w 2022 r.

 

2020

 • Dom Maklerski BDM S.A. po raz dziewiąty wśród liderów rynku kapitałowego ze statusem najaktywniejszego animatora na rynku NewConnect w 2019 roku

Materiał źródłowy GPW: GPW nagrodziła liderów rynku kapitałowego w 2019 r.

2019

 • Dom Maklerski BDM S.A. po raz ósmy wśród liderów rynku kapitałowego ze statusem najaktywniejszego animatora na rynku NewConnect w 2018 roku

 • Analitycy DM BDM po raz piąty z rzędu na szczycie rankingów GG Parkiet. Portfel fundamentalny, przygotowywany przez DM BDM w ramach symulacji pod szyldem „Parkietu” wypracował najwyższą, bo 29 proc. stopę zwrotu.
  Natomiast autorski portfel dywidendowy Krzysztofa Pado wygrał z rynkiem aż 11 punktów procentowych.

2018

 • Dom Maklerski BDM S.A. po raz siódmy wśród liderów rynku kapitałowego ze statusem najaktywniejszego animatora na rynku NewConnect w 2017 roku
 • Statuetka "Byki i Niedźwiedzie"  i tytuł Analityka Fundamentalnego już po raz czwarty z rzędu w rękach- Szefa Wydziału Analiz i Informacji Domu Maklerskiego BDM S.A. - Macieja Bobrowskiego.

 • Podobnie jak w latach ubiegłych, również w 2017 roku nasi analitycy znaleźli się na pierwszym miejscu dzięki osiągniętej stopie zwrotu z zaproponowanych przez siebie portfeli w rankingu GG Parkiet. Aż 117 proc. zarobił w 2017 roku najlepszy portfel fundamentalny, przygotowywany przez DM BDM w ramach symulacji pod szyldem „Parkietu”. Kolejne miejsca zajęły DM PKO BP ze stopą zwrotu 42 proc. oraz Haitong Bank ze stopą zwrotu 35 proc.

  Ponad 15 proc. zyskał średnio w całym 2017 roku portfel dywidendowy "Parkietu". Wszyscy brokerzy zakończyli rok na plusie, a najlepiej poradził sobie DM BDM, którego wskazania przyniosły ponad 27 proc. stopę zwrotu.

2017

 • Dom Maklerski BDM S.A. po raz szósty wśród liderów rynku kapitałowego ze statusem najaktywniejszego animatora na rynku NewConnect w 2016 roku
 • W minionym 2016 roku zespół Analityków ponownie wypracował najlepszy wynik w rankingu GG Parkiet wśród domów maklerskich stopą zwrotu na poziomie 79,8%, podczas gdy średni zysk siedmiu portfeli fundamentalnych z rankingu GG Parkiet wyniósł 43,6%, a WIG w tym czasie osiągnął poziom 11,4%, co zaowocowało już po raz trzeci pierwszym miejscem w rankingu za najlepszy wynik w 2016 r. Ponadto w innym rankingu GG Parkiet dotyczącym portfeli dywidendowych jako jedno z sześciu domów maklerskich uczestniczących w rankingu Analitycy DM BDM wypracowali najwyższą stopę zwrotu, zdobywając pierwsze miejsce w rankingu stopą zwrotu na poziomie 43 proc.
 • Po raz trzeci z rzędu statuetka Byki i Niedźwiedzie - Analityk Fundamentalny roku 2016 w rękach Szefa Wydziału Analiz i Informacji Domu Maklerskiego BDM S.A. - Macieja Bobrowskiego.

bykiniedzwiedzie

2016

 • Dom Maklerski BDM S.A. wśród liderów rynku kapitałowego. DM BDM otrzymał status najaktywniejszego animatora na rynku NewConnect w 2015 roku już po raz piąty.
 • W 2015 roku Zespół Analityków DM BDM ponownie wypracował najlepszy wynik w rankingu domów maklerskich GG Parkiet stopą zwrotu na poziomie 89%, podczas gdy średni zysk siedmiu portfeli fundamentalnych z Rankingu wyniósł 45%, a WIG w tym czasie osiągnął poziom -9,6%, co zaowocowało już po raz drugi pierwszym miejscem w rankingu za najlepszy wynik w 2015 r. Dodatkowo Maciej Bobrowski - szef Wydziału Analiz DM BDM wykazał się największą trafnością, prognozując w ankiecie przeprowadzonej wśród analityków oraz zarządzających wysokość indeksu WIG na koniec 2015 roku na poziomie -10% i jako jeden z nielicznych przewidział również ujemną wartość indeksu. W innym rankingu GG Parkiet, portfel dywidendowy wytypowany przez Krzysztofa Pado - eksperta Wydziału Analiz osiągnął narastająco najwyższe zyski.
 • Szef Wydziału Analiz i Informacji Domu maklerskiego BDM S.A. - Maciej Bobrowski otrzymał po raz drugi statuetkę Byki i Niedźwiedzie - Analityk Fundamentalny roku 2015.
 • W 2016 roku otrzymaliśmy III nagrodę w konkursie organizowanym przez portal instrumentów dłużnych Cbonds na najlepszy bank inwestycyjny w Polsce.

2015

 • Dom Maklerski BDM S.A. wśród liderów rynku kapitałowego. DM BDM otrzymał status najaktywniejszego animatora na rynku NewConnect w 2014 roku już po raz czwarty. Obecnie DM BDM obsługuje w zakresie animacji 48% spółek notowanych na rynku NewConnect, 9 % spółek notowanych na GPW oraz 14% serii obligacji notowanych na Catalyst.
 • Szef Wydziału Analiz i Informacji Domu maklerskiego BDM S.A. - Maciej Bobrowski otrzymał statuetkę Byki i Niedźwiedzie - Analityk Fundamentalny roku 2014.

2014

 • W 2014 roku nasi analitycy wielokrotnie znajdowali się na najwyższym miejscu podium dzięki osiągniętej stopie zwrotu z zaproponowanych przez siebie portfeli, co zaowocowało pierwszym miejscem w rankingu GG Parkiet wśród domów maklerskich za najlepszy wynik w 2014 roku. Zespół analityków BDM wypracował w 2014 r. stopę zwrotu na poziomie 40,7%, podczas gdy średni zysk siedmiu portfeli fundamentalnych z rankingu GG Parkiet wyniósł 7,1%.
 • Złota Statuetka i po raz piąty z rzędu nominacja dla Domu Maklerskiego BDM S.A. - tytuł Przedsiębiorstwo Fair Play 2014.
 • Dom Maklerski BDM S.A. wśród liderów rynku kapitałowego. DM BDM otrzymał status najaktywniejszego animatora na rynku NewConnect w 2013 roku już po raz trzeci.

2013

 • Transparentność i rzetelność w codziennym funkcjonowaniu zaowocowało już po raz czwarty z rzędu wyróżnieniem Fair Play 2013.
 • W comiesięcznych rankingach Gazety Giełdy Parkiet dotyczących tworzenia portfeli akcji bazujących na fundamentalnej pozycji spółek portfele Analityków Domu Maklerskiego BDM S.A. znalazły się dwa razy z rzędu na pierwszym miejscu, w pozostałych przypadkach plasowały się w ścisłej czołówce rankingu.
 • Dom Maklerski BDM S.A. otrzymał status najaktywniejszego animatora na rynku NewConnect w 2012 roku. Tytuł ten przyznawany jest przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych, a kryteriami jakimi przebiega analiza są: liczba animowanych spółek, warunki animowania oraz udział Animatora Rynku w całkowitym obrocie walorami danej spółki.

2012

 • Nominacja dla Domu Maklerskiego BDM S.A. tytuł Przedsiębiorstwo Fair Play 2012.

2011

 • Strategie akcyjne DM BDM jednymi z najlepszych. Zgodnie z wynikami opublikowanymi przez GG Parkiet, fundamentalna strategia akcyjna DM BDM uzyskała różnicę z benchmarkiem na poziomie 16,72%. Choć roczny wynik stopy zwrotu był na poziomie – 5,13% DM BDM S.A. wypracował najlepszy wynik na rynku.
  Nieznacznie gorsza była strategia agresywna, która pobiła benchmark o 12,05 % zajmując czwarte miejsce w rankingu.
 • Nominacja dla Domu Maklerskiego BDM S.A. tytuł Przedsiębiorstwo Fair Play 2011.

2010

 • Nominacja dla Domu Maklerskiego BDM S.A. tytuł Przedsiębiorstwo Fair Play 2010. W wyniku dwuetapowego audytu przeprowadzonego przez kapitułę konkursu DM BDM S.A. otrzymał tytuł Przedsiębiorstwa Fair Play. Organizatorzy zwracali uwagę m.in. na rzetelną, transparentną i zgodną z prawem działalność, zarówno w relacjach z klientami jak i konkurencją.
 • Nominacja DM BDM S.A. do nagrody Pracodawca Podbeskidzia.
 • Dom Maklerski BDM S.A. otrzymał status najaktywniejszego animatora na rynku NewConnect w 2009 roku. Tytuł ten przyznawany jest przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych, a kryteriami jakimi przebiega analiza są: liczba animowanych spółek, warunki animowania oraz udział Animatora Rynku w całkowitym obrocie walorami danej spółki.

2009

 • Dom Maklerski BDM S.A. został nominowany do nagrody Laur Klienta/Laur Konsumenta 2009 w kategorii Domy Maklerskie.

2008

 • Czwarta pozycja w Rankingu Domów Maklerskich przygotowanym przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych i magazyn Forbes. DM BDM S.A. otrzymał wysokie oceny w kategoriach poziom obsługi, bliskość punktu obsługi klienta, poziom rekomendacji i analiz wydawanych przez DM BDM S.A. i został uznany najlepszym niebankowym brokerem.
 • DM BDM S.A. w gronie liderów w Rankingu Gazety Prawnej dotyczącym jakości, funkcjonalności i przydatności strony internetowej.
 • DM BDM S.A. zajął pierwsze miejsce w corocznym Rankingu Domów Maklerskich, przygotowanym na podstawie opinii inwestorów przez GG Parkiet. Najwyższą notę DM BDM S.A. otrzymał za życzliwość i gotowość pracowników do pomocy klientom. Równie wysokie oceny przyznane zostały za łatwość i wygodę w obsłudze internetowego serwisu transakcyjnego.
 • DM BDM S.A. zajął trzecie miejsce w Rankingu Liderów Rynku Pierwotnego 2007, przygotowanym przez magazyn „Forbes Investor”, w kategorii „Ocena Emitenta”.

2007

 • DM BDM S.A. w czołówce rankingu domów maklerskich wg Forbes Inwestor w kategorii najszybszy czas reakcji pracowników DM BDM S.A. na pytania zadawane w e-mailach i przez formularze na stronach internetowych