Zarząd

Jacek Rachel Prezes Zarządu
Tomasz Lalik Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza

Henryk Orczykowski Przewodniczący Rady Nadzorczej
Józef Myrczek Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Mirosław Kasza Sekretarz Rady Nadzorczej
Jerzy Podsiadło Członek Rady Nadzorczej
Kazimierz Szabla Członek Rady Nadzorczej

Akcjonariat

Kapitał Zakładowy wynosi 19.796.924,00 zł opłacony w całości, składa się z 10.701.040 akcji o wartości nominalnej 1,85 zł każda.

Grupa akcjonariuszy Udział w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów
członkowie Zarządu 19 %
członkowie Rady Nadzorczej 8 %
pracownicy 25 %
SGB Bank S.A. 12 %
Śląski Bank Spółdzielczy „Silesia" w Katowicach 8 %
pozostali 28 %

Schemat organizacyjny Domu Maklerskiego BDM SA

Schemat Organizacyjny DM BDM S.A. (2.4 MiB)