Oferta dla Klientów Domu Maklerskiego BPS

Dokonaj transferu i odbierz korzyści

 • 0zł - prowadzenie rachunku   do 31 grudnia 2024 r.
 • 0,15% - akcje, 0,12% - obligacje, 7 zł - kontrakty indeksowe,
Otwórz elektronicznie Profilem Zaufanym lub mojeID - bez wychodzenia z domu

Warunki Oferty

 • Otwórz rachunek inwestycyjny (w tym IKE lub IKZE) do końca 2023 roku,
 • Dokonaj transferu portfela z BPS do końca 2023 roku,
 • Wyraź zgodę na dokumenty elektroniczne,
 • Zostaw nam swój numer telefonu oraz e-mail,
 • Pozwól nam kontaktować się z Tobą w sprawie oferty wszystkimi kanałami

Zalety

Dodatkowe opcje

Odroczony Termin Płatności (OTP)

Możliwość zakupu papierów wartościowych z WIG-u 20, mWIG-u 40 oraz obligacji Skarbu Państwa z 30% udziałem środków własnych. Pozostałą wartość zlecenia pokrywa BDM S.A., odraczając termin zapłaty do dnia rozliczenia transakcji w KDPW tj. D+2. Aktywnym Klientom umożliwiamy zakup nawet przy zerowym udziale środków własnych.

 • krótkookresowy nieoprocentowany kredyt na zakup papierów wartościowych
 • inwestowanie bez zaangażowania całości środków własnych
 • możliwość zawierania transakcji odwrotnych w odstępie kilku minut
 • informacja na temat aktualnego zobowiązania z tytułu OTP w systemie BDM onLine.
Aneks pożyczka

To możliwość wypłaty nierozliczonych należności z KDPW tj D+2, pochodzących ze sprzedaży instrumentów finansowych

 • wypłata nierozliczonej gotówki,
 • możliwość wykorzystania środków na zakup kontraktów terminowych,
 • opłacenie zobowiązania OTP,
 • uruchomienie transzy pożyczki z aplikacji BDM onLine.
Opcje notowań
 • dowolność konfiguracji tabel i okien w celu dostosowania programu do własnych preferencji graficznych
 • możliwość szybkiego i łatwego składania, anulowania i modyfikowania zleceń w wielu kanałach dostępu np. z notowań
 • wycena rachunku w oparciu o bieżące kursy

Jak założyć rachunek?


Elektronicznie
 

Korespondencyjnie
 

W Punkcie Obsługi Klienta
 
Otwórz elektronicznie Profilem Zaufanym lub mojeID - bez wychodzenia z domu

Podstawowe opłaty

Kliknij aby rozwinąć
Prowadzenie rachunku 0 zł przy spełnieniu warunków | 7,95 zł / m-ce lub 65 zł / rok
Prowizja od akcji 0,15% przy spełnieniu warunków | 0,39% nie mniej niż 5,95 zł
Prowizja od obligacji 0,12% przy spełnieniu warunków | 0,19% nie mniej niż 5,95 zł
Prowizja od kontraktów z wyjątkiem na akcje i waluty 7 zł przy spełnieniu warunków | 9,90 zł za kontrakt

Ważne informacje

DM BDM S.A. informuje, że inwestycje w instrumenty finansowe zawsze obarczone są ryzykiem inwestycyjnym. Oznacza to, że możesz ponieść stratę. Stopień ryzyka zależy od rodzaju i klasy instrumentów finansowych będących przedmiotem Twoich inwestycji.

Rachunek inwestycyjny umożliwi Ci inwestowanie w instrumenty finansowe takie jak akcje, obligacje, kontrakty, opcje, ETF. Do Twojej dyspozycji będą nowoczesne aplikacje internetowe dające ciągły dostęp do rachunku. W Punktach Obsługi Klienta oraz na bezpłatnej Infolinii czekać będą na Ciebie wykwalifikowani i profesjonalni Pracownicy. Umożliwimy Ci zakup wybranych walorów nawet bez pełnego pokrycia.