Publikacja OWE oraz Podsumowania OWE serii AO1 do Prospektu Emisyjnego Kruk

Zostały opublikowane Ostateczne Warunki Emisji Obligacji Kruk serii AO1 oraz jego Podsumowanie.

Więcej...

Publikacja Prospektu Emisyjnego X Programu Obligacji Kruk

W dniu dzisiejszym nastąpiła publikacja Prospektu Emisyjnego X Programu Obligacji Kruk S.A.

Więcej...

ARTIFEX - realizacja rekomendacji

Uprzejmie informujemy, że rekomendację KUPUJ dla akcji ARTIFEX  z dnia 2023-03-13 uważamy za zrealizowaną.

Więcej...

PragmaGO - przydział obligacji serii B4

Informujemy, że w dniu 27 czerwca 2023 r. spółka PragmaGO dokonała przydziału obligacji serii B4. Popyt wyniósł prawie 44 mln zł, redukcja zapisów wyniosła 54,24%.

Więcej...

MS ZABRZE - realizacja rekomendacji

Uprzejmie informujemy, że rekomendację KUPUJ dla akcji MS ZABRZE z dnia 2023-06-05 uważamy za zrealizowaną.

Więcej...

VOXEL- realizacja rekomendacji

Uprzejmie informujemy, że rekomendację KUPUJ dla akcji VOXEL z dnia 2022-10-07 uważamy za zrealizowaną.

Więcej...

Emisja obligacji Kruk seria AN4 – zakończona

Informujemy, że w dniu dzisiejszym spółka KRUK S.A. poinformowała o dokonaniu przydziału obligacji serii AN4. Redukcja zapisów wyniosła 67,85%.

 

Więcej...

Suplement nr 11 Obligacji PragmaGO Program III

Został opublikowany Suplement nr 11 Dokumentu Rejestracyjnego III Programu Obligacji PragmaGO S.A.

Więcej...

Publikacja OWE B4 do Prospektu PragmaGO Obligacji Niezabezpieczonych

Zostały opublikowane Ostateczne Warunki Emisji Obligacji Niezabezpieczonych serii B4 oraz jego Podsumowanie.

Więcej...

ELEKTROTIM- realizacja rekomendacji

Uprzejmie informujemy, że rekomendację KUPUJ dla akcji ELEKTROTIM z dnia 2023-05-10 uważamy za zrealizowaną.

Więcej...