Najlepszy portfel fundamentalny 2023

Kolejny raz analitycy DM BDM osiągnęli najwyższą stopę zwrotu z wytypowanych przez siebie portfeli w rankingu GG Parkiet.

Więcej...

Suplement nr 5 do Prospektu KRUK SA

W dniu dzisiejszym nastąpiła publikacja Suplementu nr 5 do Prospektu podstawowego X Programu Emisji Obligacji KRUK SA

Więcej...

ZUE - realizacja rekomendacji

Uprzejmie informujemy, że rekomendację KUPUJ dla akcji ZUE z dnia 2023-09-12 uważamy za zrealizowaną.

Więcej...

Emisja obligacji PCC Rokita seria HB – zakończona

Informujemy, że w dniu 20.12.23 r. spółka PCC Rokita S.A. poinformowała o dokonaniu przydziału obligacji serii HB. Redukcja zapisów wyniosła 74,23 %.

 

Więcej...

Emisja obligacji Kruk seria AO4EUR – zakończona

Informujemy, że w dniu 18 grudnia 2023r. spółka KRUK S.A. poinformowała o dokonaniu przydziału obligacji serii AO4EUR. Redukcja zapisów wyniosła 64,97%.

 

Więcej...

ELEKTROTIM - realizacja rekomendacji

Uprzejmie informujemy, że rekomendację KUPUJ dla akcji ELEKTROTIM z dnia 2023-10-10 uważamy za zrealizowaną.

Więcej...

Emisja obligacji Kruk seria AO3EUR – zakończona

Informujemy, że w dniu 11 grudnia 2023r. spółka KRUK S.A. poinformowała o dokonaniu przydziału obligacji serii AO3EUR. Redukcja zapisów wyniosła 71,15%.

 

Więcej...

Publikacja OWE oraz Podsumowania OWE serii AO4EUR do Prospektu Emisyjnego Kruk S.A.

Opublikowano Ostateczne Warunki Emisji oraz Podsumowanie OWE Obligacji serii AO4EUR spółki Kruk S.A.

Więcej...

Komunikat Aktualizujący nr 2 do OWE PCC Rokita

W dniu dzisiejszym został opublikowany Komunikat Aktualizujący nr 2 do Ostatecznych Warunków Emisji obligacji PCC Rokita serii HB

Więcej...

Publikacja OWE oraz Podsumowania OWE serii HB do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita

Zostały opublikowane Ostateczne Warunki Emisji Obligacji PCC Rokita serii HB oraz jego Podsumowanie.

Więcej...