AGORA - realizacja rekomendacji

Uprzejmie informujemy, że rekomendację KUPUJ dla akcji AGORA  z dnia 2023-09-13 uważamy za zrealizowaną.

Więcej...

Publikacja OWE oraz Podsumowania OWE serii AO3EUR do Prospektu Emisyjnego Kruk S.A.

Opublikowano Ostateczne Warunki Emisji oraz Podsumowanie OWE Obligacji serii AO3EUR spółki Kruk S.A.

Więcej...

Suplement nr 4 obligacji PCC Exol Program VI

W dniu dzisiejszym nastąpiła publikacja Suplementu nr 4 do Prospektu Emisyjnego VI Programu obligacji PCC Exol S.A.

Więcej...

Suplement nr 3 obligacji PCC Rokita Program VIII

W dniu dzisiejszym nastąpiła publikacja Suplementu nr 3 do Prospektu Emisyjnego VIII Programu obligacji PCC Rokita S.A.

Więcej...

Suplement nr 2 Obligacji PragmaGO Program IV

Został opublikowany Suplement nr 2 Dokumentu Rejestracyjnego IV Programu Obligacji PragmaGO S.A.

Więcej...

Suplement nr 4 do Prospektu KRUK SA

W dniu dzisiejszym nastąpiła publikacja Suplementu nr 4 do Prospektu podstawowego X Programu Emisji Obligacji KRUK SA

Więcej...

Publikacja OWE C1 do Prospektu PragmaGO Obligacji Niezabezpieczonych

Zostały opublikowane Ostateczne Warunki Emisji Obligacji Niezabezpieczonych serii C1 oraz jego Podsumowanie.

Więcej...

Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji spółki Mostostal Zabrze S.A.

Informujemy, że w dniu dzisiejszym zostało opublikowane Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji MS Zabrze S.A.

Więcej...

Emisja obligacji PCC Rokita seria HA – zakończona

Informujemy, że w dniu 24.10.23 r. spółka PCC Rokita S.A. poinformowała o dokonaniu przydziału obligacji serii HA. Redukcja zapisów wyniosła 48,94%.

 

Więcej...

Suplement nr 3 do Prospektu KRUK SA

W dniu dzisiejszym nastąpiła publikacja  Suplementu nr 3 do Prospektu podstawowego X Programu Emisji Obligacji KRUK SA

Więcej...