Emisja obligacji PragmaGO S.A. C3– zakończona

Informujemy, że w dniu 29 marca 2024 r. spółka PragmaGO S.A. poinformowała o dokonaniu przydziału obligacji serii C3. Redukcja zapisów wyniosła 57,83 %.

 

Więcej...

Webinar - BETA ETF oraz Strategia Cykliczna ETF

Zapraszamy do zapisu webinaru Portalu Analiz, w którym Dariusz Głogowski zaprezentował produkt Doradztwa Inwestycyjnego - Strategia cykliczna ETF: skład portfela, ryzyko, koszty, ale także i wyniki strategii oraz skuteczność modelu.

Więcej...

Suplement nr 5 obligacji PCC Exol Program VI

W dniu dzisiejszym nastąpiła publikacja Suplementu nr 5 do Prospektu Emisyjnego VI Programu obligacji PCC Exol S.A.

Więcej...

Suplement nr 4 obligacji PCC Rokita Program VIII

W dniu dzisiejszym nastąpiła publikacja Suplementu nr 4 do Prospektu Emisyjnego VIII Programu obligacji PCC Rokita S.A.

Więcej...

Oferta zakupu akcji HUUUGE INC

W dniach 19 marca - 18 kwietnia 2024r. przyjmowane będą oferty sprzedaży akcji HUUUGE INC

Więcej...

Oferta zakupu akcji Lentex S.A.

W dniach 29 marca - 5 kwietnia 2024r. przyjmowane będą oferty sprzedaży akcji Lentex S.A.

Więcej...

Materiały analityczne - pomoc w inwestowaniu

Skorzystaj z materiałów analitycznych przygotowywanych przez specjalistów BDM. Dom Maklerski BDM zajął pierwsze miejsce w konkursie Gazety Parkiet na portfel fundamentalny roku 2023.

Więcej...

ARTIFEX- realizacja rekomendacji

Uprzejmie informujemy, że rekomendację KUPUJ dla akcji ARTIFEX z dnia 2023-12-01 uważamy za zrealizowaną.

Więcej...

Emisja obligacji PCC Rokita seria HC – zakończona

Informujemy, że w dniu 06 marca 2024 r. spółka PCC Rokita S.A. poinformowała o dokonaniu przydziału obligacji serii HC. Redukcja zapisów wyniosła 71,07 %.

 

Więcej...

Publikacja OWE C3 do Prospektu PragmaGO Obligacji Niezabezpieczonych

Zostały opublikowane Ostateczne Warunki Emisji Obligacji Niezabezpieczonych serii C3 oraz jego Podsumowanie.

Więcej...