Komunikat Aktualizujący nr 1 do OWE PCC Rokita

W dniu dzisiejszym został opublikowany Komunikat Aktualizujący nr 1 do Ostatecznych Warunków Emisji obligacji PCC Rokita serii HA

Więcej...

Publikacja OWE oraz Podsumowania OWE serii HA do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita

Zostały opublikowane Ostateczne Warunki Emisji Obligacji PCC Rokita serii HA oraz jego Podsumowanie.

Więcej...

Emisja obligacji Kruk seria AO2 – zakończona

Informujemy, że w dniu dzisiejszym spółka KRUK S.A. poinformowała o dokonaniu przydziału obligacji serii AO2. Redukcja zapisów wyniosła 9,19%.

 

Więcej...

SELENA FM - realizacja rekomendacji

Uprzejmie informujemy, że rekomendację AKUMULUJ dla akcji SELENA FM  z dnia 2023-05-08 uważamy za zrealizowaną.

Więcej...

Suplement nr 1 Obligacji PragmaGO Program IV

Został opublikowany Suplement nr 1 Dokumentu Rejestracyjnego IV Programu Obligacji PragmaGO S.A.

Więcej...

Suplement nr 2 obligacji PCC Rokita Program VIII

W dniu dzisiejszym nastąpiła publikacja Suplementu nr 2 do Prospektu Emisyjnego VIII Programu obligacji PCC Rokita S.A.

Więcej...

Suplement nr 3 obligacji PCC Exol Program VI

W dniu dzisiejszym nastąpiła publikacja Suplementu nr 3 do Prospektu Emisyjnego VI Programu obligacji PCC Exol S.A.

Więcej...

ELEKTROTIM- realizacja rekomendacji

Uprzejmie informujemy, że rekomendację KUPUJ dla akcji ELEKTROTIM z dnia 2023-06-13 uważamy za zrealizowaną.

Więcej...

Publikacja Prospektu Obligacji PragmaGO Program IV

W dniu dzisiejszym nastąpiła publikacja Prospektu Podstawowego IV Programu Obligacji PragmaGO S.A.

Więcej...

Publikacja OWE oraz Podsumowania OWE serii AO2 do Prospektu Emisyjnego Kruk

Opublikowano Ostateczne Warunki Emisji Obligacji Kruk serii AO2, jego Podsumowanie oraz Suplement nr 2 do Prospektu Emisyjnego.

Więcej...