1. Jak aktywować dostęp do aplikacji BDM onLine?

Aby aktywować kanał dostępu do rachunku inwestycyjnego przez internet należy wykonać następujące czynności.

 1. Sprawdź czy na dołączonej szarej kopercie znajduje się numer jak na piśmie przewodnim.
 2. Przygotuj następujące dane: numer rachunku inwestycyjnego, numer koperty, numer PESEL oraz serię i numer dowodu osobistego. Jeśli kopertę aktywuje pełnomocnik rachunku dodatkowo potrzebne będą Jego dane identyfikacyjne.
 3. Zadzwoń pod bezpłatny numer infolinii 800 312 124 lub 33 812 84 40 od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:30 do 17:15
 4. Logowanie do rachunku będzie możliwe kilkanaście minut po aktywacji.
 5. Przejdź na stronę https://e.bdm.pl
 6. Zaloguj się do aplikacji używając identyfikatora z pisma i hasła z koperty.
 7. Podczas pierwszego logowania wymagana jest zmiana hasła. Nowe hasło powinno składać się minimum z ośmiu znaków i zawierać co najmniej dwie cyfry.

 

2. Jak korzystać z aplikacji BDM Mobile?

Identyfikator i hasło do wszystkich aplikacji pozostają takie same.

System BDM Mobile może być obsługiwany przez urządzenia z systemami operacyjnymi:

 • iOS od wersji 9.0
 • Android od wersji 5.0

Kliknij i pobierz odpowiednią wersję: iOS Android

Więcej o aplikacji BDM Mobile

3. Jak zmienić hasło po zalogowaniu do aplikacji BDM onLine?

Aby zmienić hasło do aplikacji należy wejść w menu Ustawienia >> Personalizacja >> w dolnej części okna kliknąć >> Zmiana hasła. Po kliknięciu wyświetli się okno do zmiany hasła.

4. Jak zmienić swój identyfikator i hasło dostępu?

Identyfikator, który otrzymał Klient jest generowany przez system i nie może zostać zmieniony.

Hało można zmianić w każdej chwili. Aby zmienić hasło do aplikacji należy wejść w menu Ustawienia >> Personalizacja >> w dolnej części okna kliknąć >> Zmiana hasła. Po kliknięciu wyświetli się okno do zmiany hasła.

W celu zmiany hasła konieczne jest podanie jego obowiązującej postaci a następnie dwukrotne podanie nowego hasła. Zmiana hasła może nastąpić jedynie wtedy, kiedy podano poprawne obowiązujące hasło oraz dwukrotnie to samo nowe hasło.

5. Jak zmienić rachunek po zalogowaniu?

W aplikacji BDM onLine można przełączać się pomiędzy rachunkami inwestycyjnymi poprzez rozwijalne okno wyboru w jej prawym górnym rogu.

Można również ustawić domyślny rachunek, który jako pierwszy będzie pojawiał się po zalogowaniu do aplikacji BDM onLine. Funkcja znajduje się w menu Ustawienia >> Personalizacja >> Rachunek domyślny użytkownika.

 

6. W którym miejscu znajdę „POMOC” do aplikacji BDM onLine?

Do aplikacji BDM onLine dołączona jest obszerna pomoc kontekstowa. Okno pomocy otwierane jest za pomocą ikony znajdującej się na pasku narzędziowym menu po zalogowaniu do aplikacji BDM onLine.

Pomoc do aplikacji otrzymasz również klikając na poniższe linki:

7. Czy mogę zablokować/zlikwidować dostęp do rachunku inwestycyjnego przez Internet

Tak. Dostęp do rachunku inwestycyjnego przez Internet może zostać:

 • zablokowany z powodu trzykrotnego podania nieprawidłowego hasła do systemu,
 • zablokowany za pomocą telefonicznej dyspozycji wykonanej za pośrednictwem infolinii 800 312 124 lub 33 812 84 42 w godzinach od 8:30 do 17:15.
 • zamknięty wypowiadając aneks BDM onLine odwiedzając Punkt Obsługi Klienta lub wysyłając wypowiedzenie aneksu wraz z kserami dwóch dokumentów tożsamości na adres POK-u lub Centrali.

 

8. W jaki sposób odzyskać dostęp do aplikacji BDM onLine?

Rachunek blokuje się w przypadku, gdy hasło wpisywane do aplikacji BDM onLine jest hasłem błędnym. Aby odblokować rachunek na kolejne próby logowania:

 • przygotuj numer rachunku inwestycyjnego, numer PESEL
 • zadzwoń pod bezpłatny numer 800 312 124 lub 33 8128440 w godzinach od 8:30 do 17:15. Konsultant poprosi o podanie danych i odblokuje rachunek na kolejne próby logowania

Rachunek odblokowany może być tylko jednorazowo, jeżeli ponownie zostanie zablokowany wypełnij poniższy formularz w celu przesłania jednorazowego kodu dostępu do aplikacji BDM onLine.

UWAGA!
Hasło do systemu BDM onLine znane jest tylko Klientowi i nie może być w żaden sposób odzyskane. Jeżeli nie pamiętasz hasła wypełnij formularz znajdujący się pod adresem https://www.bdm.pl/odblokowanie.

9. Nie mam podpisanego aneksu Przelewy w jaki sposób mogę dokonać wypłaty środków zgromadzonych na rachunku inwestycyjnym.

Dyspozycję wypłaty środków finansowych można złożyć osobiście:

 • w Punkcie Obsługi Klienta.
  Wypłaty gotówkowe do 2.000 zł dziennie,

 • Przez aplikację BDM onLine po zdefiniowaniu rachunku bankowego.
  Rachunek bankowy można zdefiniować poprzez podpisanie Aneksu "Przelewy". Aneks można podpisać
  1. bezpośrednio w Punkcie Obsługi Klienta
  2. poprzez złożenie wniosku w aplikacji BDM onLine wybierając kolejno: Wnioski>>Rachunek Maklerski>> Zmiana numeru rachunku bankowego (osoba fizyczna) 
   Uwaga: 
   W ciągu 7 dni należy wysłać z nowego konta przelew zwykły (bez pośredników) z tytułem: Imię, Nazwisko, 8-cyfrowy numer rachunku inwestycyjnego z dopiskiem WERYFIKACJA
10. W jaki sposób mogę dokonać przelewu środków z rachunku inwestycyjnego w EUR.

Dyspozycję przelewu na zdefiniowane konto bankowe w walucie EUR należy złożyć w aplikacji Bdm OnLine za pomocą wniosku Rachunek Maklerski > Przelew zagraniczny.

Rachunek bankowy w EUR można zdefiniować poprzez podpisanie Aneksu "Przelewy". Aneks można podpisać

 • bezpośrednio w Punkcie Obsługi Klienta
 • poprzez złożenie wniosku w aplikacji BDM onLine wybierając kolejno: Wnioski>>Rachunek Maklerski>> Zmiana numeru rachunku bankowego (osoba fizyczna)
  Uwaga:
  W ciągu 7 dni należy wysłać z nowego konta przelew zwykły (bez pośredników) z tytułem: Imię, Nazwisko, 8-cyfrowy numer rachunku inwestycyjnego z dopiskiem WERYFIKACJA

W okresie od dnia 13 lipca 2023 roku do dnia 31 sierpnia 2023 roku zawiesza się pobieranie od klientów opłat z tytułu przelewów pieniężnych w Euro (€), dokonywanych z rachunku pieniężnego prowadzonego w walucie Euro (€) w Domu Maklerskim BDM S.A..

11. Tabela notowań – co to jest prezentacja jednej lub pięciu najlepszych ofert?

Tabela notowań zleceń składa się min. z ofert kupna i sprzedaży. Zlecenia ułożone są według kolejności ich ewentualnej realizacji, tzn. po stronie kupna od najwyższego do najniższego limitu, po stronie sprzedaży odwrotnie od najniższego do najwyższego limitu.

Prezentacja jednej najlepszej oferty po stronie kupna i stronie sprzedaży

Prezentacja pięciu najlepszych ofert po stronie kupna i stronie sprzedaży

12. Błędny widok lub funkcjonalność aplikacji.

Pliki Cookie to małe pliki tekstowe, ciasteczka, które odpowiedzialne są za funkcjonowanie strony i pomagają w logowaniu. Stare pliku mogą zawierać błędy i negatywnie wpływać na szybkości ładowania się strony.

Aby zlikwidować problem długiego ładowania strony należy usunąć pliki Cookie.

Kliknij w kłódkę koło adresu strony i wyczyść pliki Cookie.

 

Tymczasowe pliki internetowe lub inaczej historia przeglądania to pliki, które zapisują się na naszym komputerze po odwiedzeniu strony internetowej. Czasem mogą one powodować błędy w platformie transakcyjnej BDM onLine.


Aby zlikwidować problemy z aplikacją można usunąć pliki tymczasowe. Aby je usunąć należy:

Internet Explorer:
Można wywołać okno usuwania pamięci podręcznej naciskając jednocześnie klawisze: Ctrl + Shift + Delete lub przejść w Menu Narzędzia > Opcje internetowe >> w sekcji Historia przeglądania kliknąć Usuń >> Zaznaczyć dwie pierwsze pozycje z góry >>> Usuń.
Po usunięciu tymczasowych plików internetowych należy uruchomić przeglądarkę ponownie.

Google Chrome
Można wywołać okno usuwania pamięci podręcznej naciskając jednocześnie klawisze: Ctrl + Shift + Delete lub kliknąć w prawym górnym rogu na klucz > Narzędzia >> Wyczyść dane przeglądarki
Po usunięciu tymczasowych plików internetowych należy uruchomić przeglądarkę ponownie.

Opera
Kliknij w lewym górnym rogu w Menu przeglądarki >> Ustawienia >>> Wyczyść historię przeglądania >>> Usuń Po usunięciu tymczasowych plików internetowych należy uruchomić przeglądarkę ponownie.

Mozilla Firefox
Można wywołać okno usuwania pamięci podręcznej naciskając jednocześnie klawisze: Ctrl + Shift + Delete lub przejść w Menu Narzędzia > Wyczyść historię przeglądania
Po usunięciu tymczasowych plików internetowych należy uruchomić przeglądarkę ponownie.

Safari
Można wywołać okno usuwania pamięci podręcznej naciskając jednocześnie klawisze: Ctrl + Alt + E lub przejść w Menu Edycja > Opróżnij pamięć podręczną .
Po usunięciu pamięci podręcznej należy uruchomić przeglądarkę ponownie.

Jeżeli w aplikacji BDM onLine w dalszym ciągu pojawiają się błędne dane lub jej funkcjonalność nie jest prawidłowa przywróć ustawienia domyślne aplikacji.

Zaloguj się do BDM onLine Wejdź w Ustawienia >> Personalizacja >>> Przywróć domyślne ustawienia zapisz wprowadzone zmiany klikając funkcję zapisz a następnie wyloguj się z aplikacji.

13. Jaką przeglądarkę internetową wybrać do obsługi aplikacji BDM onLine

Aplikacja BDM onLine jest obsługiwana przez wszystkie przeglądarki internetowe.

Mozilla Firefox pobierz

Opera pobierz

Chrome pobierz


Pobierz plik zapisując go swoim komputerze (zapisz najlepiej na pulpicie), a następnie zainstaluj.

14. Co to jest Monitor powiadomień?

Monitor powiadomień w aplikacji BDM onLine spełnia ważną funkcję informacyjną. Dzięki niemu przekazywane są informacje o rekomendacjach spółek, nowych ofertach jak również zmian w regulacjach DM BDM S.A.. Kolorowe tytuły wyświetlane w monitorze powiadomień mają za zadanie szybkie określenie zawartej w nim treści.

Rozróżniamy następujące typy powiadomień:

kolor niebieski - Raporty, Rekomendacje oraz Prognozy
kolor zielony - Informacje o ofercie DM BDM
kolor czerwony - Zmiany w regulacjach DM BDM
kolor czarny - Zwykły komunikat

Wszystkie komunikaty odebrane przez monitor powiadomień dostępne są w zakładce Historia >> Komunikaty
Zmiany ustawień monitora powiadomień można dokonać w zakładce Ustawienia >> Personalizacja Powiadomień.

15. Bezpieczeństwo - odcisku palca

Zasady bezpieczeństwa przy stosowaniu odcisku palca

Odcisk palca jest wygodną metodą potwierdzania tożsamości. Zwiększenie wygody w autoryzacji może wiązać się jednak ze zmniejszeniem poziomu bezpieczeństwa. Zdecyduj czy ta metoda logowania jest dla Ciebie.

Zalety

Twoje hasło jest bardziej bezpieczniejsze
Podczas wpisywania hasła do aplikacji w miejscu publicznym narażasz się na utratę jego poufności. Uwierzytelnienie za pomocą odcisku zmniejsza ryzyko podglądnięcia hasła przez osoby trzecie.

Szybki dostęp do aplikacji
Autoryzacja przez odcisk palca wykonywana jest dużo szybciej niż wpisywanie hasła na klawiaturze. Odcisku palca nie da się też zapomnieć dlatego znikają problemy z blokowaniem dostępu do aplikacji przy wielokrotnym wpisaniu błędnego hasła.

Wady

Zbieranie odcisków z urządzenia
Gładkie powierzchnie urządzeń przechowują nasze odciski palców, istnieje więc realna szansa odzyskania ich z obudowy do wykorzystania w celu autoryzacji.

Obraz ręki
Dobrej jakości zdjęcie ręki z kilku różnych pozycji pozwala na stworzenie modelu odcisku za pomocą programów komputerowych. Takie dane w połączeniu z drukarką 3D pozwalają na stworzenie sztucznego odcisku palca.

Nieczytelny odcisk
Mokry, zabrudzony lub zniszczony opuszek palca może uniemożliwić poprawną autoryzację.

Brak hasła BDM na iOS
W aplikacji z systemem iOS, po anulowaniu operacji potwierdzenia logowania odciskiem palca, aplikacja wymaga kodu PIN urządzenia a nie hasła do aplikacji BDM. W przypadku podglądnięcia takiego kodu osoba nieupoważniona uzyska również dostęp do rachunku inwestycyjnego.

Jak zadbać o bezpieczeństwo?

Nie korzystaj ze sztucznego odcisku
Do niektórych rękawiczek dołączony jest sztuczny odcisk palca, który po wprowadzeniu do urządzenia umożliwia autoryzację bez ściągania rękawiczki. Utrata rękawiczki lub identyczny wzór na innej rękawiczce tego typu pozwoli na autoryzację osobie niepowołanej.

Mniej używany palec powinien służyć do autoryzacji
Najczęściej do autoryzacji używany jest kciuk lub palec wskazujący ręki, którą najczęściej obsługujemy urządzenie. Zadbaj aby do autoryzacji wykorzystać najmniejszy lub serdeczny palec ręki, która jest mniej używana. Stosunkowo mniej takich odcisków znajduje się na urządzeniu.

Nie każdy skaner jest taki sam
Dowiedz się czy w twoim urządzeniu skaner linii papilarnych nie jest przestarzałe. Tylko nowoczesne rozwiązania zabezpieczą cię przed wykradnięciem obrazu odcisku palca.

Zdalne wymazywanie danych
Na rynku istnieje wiele aplikacji, które poprawiają bezpieczeństwo urządzeń. Przykładem może być funkcja android.com/find przeznaczona dla systemów z Androidem, która pozwala na wymazanie wszystkich danych z utraconego urządzenia.