1. W jaki sposób mogę otworzyć rachunek w Domu Maklerskim BDM S.A.?

Rachunek można otworzyć osobiście w jednym z Punktów Obsługi Klienta, elektronicznie lub korespondencyjnie.

 • Punkt Obsługi Klienta
  Zabrać ze sobą dowód osobisty, swój numer NIP, nazwę właściwego Urzędu Skarbowego oraz numer swojego rachunku bankowego (ROR) i odwiedź jeden z Punktów Obsługi Klienta.

  Cały proces zajmie około 20 minut.
 • Elektronicznie
  Wypełnij formularz na bdm.pl/zaloz i poczekaj na kontakt pracownika DM BDM. Do zawarcia umowy wymagany jest Profil Zaufany lub Podpis kwalifikowany oraz skan dokumentu tożsamości.

  Cały proces zajmie około 2 dni roboczych.
 • Korespondencyjnie
  Wypełnij formularz na bdm.pl/zaloz i poczekaj na kontakt pracownika DM BDM. Do zawarcia umowy wymagane jest podpisanie dokumentów papierowych, skany dwóch dokumentów tożsamości oraz przelew weryfikacyjny z rachunku zdefiniowanego w umowie.

  Cały proces zajmie od 5 do 7 dni roboczych.
2. Jak długo trwa procedura otwarcia rachunku?
 • Punkt Obsługi Klienta
  Rachunek otwierany w jednym z Punktów Obsługi Klienta dostępny jest już po około 30 minutach.
 • Elektronicznie
  Rachunek otwierany drogą elektroniczną dostępny może być nawet w następnym dniu roboczym. Czas otwarcia zależy m.in. od odesłania przez klienta podpisanych elektronicznie dokumentów.
 • Korespondencyjnie
  Rachunek otwierany drogą korespondencyjną dostępny jest w ciągu 5 do 7 dni roboczych. Czas otwarcia zależy m.in. od odesłania przez klienta podpisanych dokumentów oraz wykonania przelewu weryfikacyjnego.
3. Jakie koszty ponoszę za otwarcie i prowadzenie rachunku inwestycyjnego?

Otwarcie rachunku inwestycyjnego jest bezpłatne. Podstawową opłatą związaną z rachunkiem jest opłata za jego prowadzenie która wynosi 7,95 zł miesięcznie lub 65 zł za cały rok.

4. Ile wynosi minimalna wartość środków pieniężnych, którą muszę wpłacić na rachunek inwestycyjny?

Nie ma określonej kwoty minimalnej. Każdy inwestor sam podejmuje decyzję jaką sumę środków finansowych chce przeznaczyć na inwestowanie w papiery wartościowe.

5. Czy za pomocą rachunku inwestycyjnego można realizować transakcje na rynkach zagranicznych?

Nie. Rachunek inwestycyjny otwarty w Domu Maklerskim BDM służy do zawierania transakcji tylko na warszawskim parkiecie.

6. Co należy zrobić by móc korzystać z dostępu do rachunku przez Internet?

Aby mieć dostęp do rachunku przez Internet należy podpisać aneks BDM onLine. Aneks można podpisać w jednym z Punktów Obsługi Klienta Domu Maklerskiego BDM S.A. 

7. W jaki sposób mogę zamknąć rachunek?

Aby zamknąć rachunek należy złożyć pisemną dyspozycję.

 • osobiście w jednym z Punktów Obsługi Klienta
 • elektronicznie pod warunkiem podpisania wypowiedzenia Profilem Zaufanym lub podpisem kwalifikowanym. Podpisany dokument przesłać za pomocą strony portal.bdm.pl/kontakt lub ☆ Portal BDM
 • korespondencyjnie - po dostarczeniu pisemnego wypowiedzenia umowy wraz z podpisem. Można go wysłać pocztą zarówno do Punktu Obsługi Klienta jak również na adres centrali:
  ul. Stojałowskiego 27; 43-300 Bielsko-Biała

W dyspozycji zamknięcia rachunku należy podać numer rachunku, dane właściciela umożliwiające weryfikację oraz podpis, który musi być zgodny z podpisem na Umowie o świadczenie usług maklerskich.

Istnieje również możliwość zamrożenia rachunku - zmiany jego statusu na nieaktywny, pod warunkiem że na rachunku papierów wartościowych znajdują się wyłącznie instrumenty finansowe nienotowane za żadnym rynku zorganizowanym.

Z tytułu prowadzenia Rachunku nieaktywnego nie jest pobierana opłata, a jeśli będzie potrzeba to w każdej chwili można przywrócić rachunek do działania.

Aby zamrozić rachunek należy:

 • złożyć dyspozycję telefonicznie dzwoniąc do jednego z Punktów Obsługi Klienta. Pracownik poprosi o podanie danych osobowych oraz hasła, które upoważnia do wykonywania dyspozycji telefonicznych,
 • elektronicznie, po zalogowaniu się do aplikacji wybierając kolejno: Wnioski-> Rachunek Maklerski-> Dyspozycja zamrożenia rachunku inwestycyjnego.
8. W jaki sposób odmrozić rachunek?

Rachunek inwestycyjny można odmrozić:

Przy elektronicznym odmrożeniu rachunku postępuj z następującymi krokami:

Rachunek zostanie odmrożony w momencie zaksięgowania środków na rachunku inwestycyjnym.
Zgodnie z Tabelą opłat i prowizji za usługi świadczone przez DM BDM S.A. zostanie pobrana opłata z tytułu odmrożenia rachunku.

UWAGA! W sytuacji, gdy rachunek odmrożony był w Punkcie Obsługi Klienta, a w dalszym ciągu dostęp internetowy jest nieaktywny zadzwoń pod numer 800 312 124 lub 33 812 84 40 w godzinach od 8:30 do 17:30

9. Po jakim czasie środki ze sprzedaży papierów wartościowych są dostępne do wypłaty?

Transakcje giełdowe rozliczane są w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych w cyklu dwu -dniowym. Poniżej prezentujemy tabelę terminów rozliczeń instrumentów notowanych na GPW:

 

Instrument Termin rozliczenia
akcje D+2
obligacje D+2
prawa poboru D+2
prawa do akcji D+2
certyfikaty indeksowe D+2

 

Termin D+2 oznacza, że środki będą dostępne po dwóch dniach sesyjnych. Środki księgowane są ok. godz. 14.00. Zwracamy uwagę, że niezwłocznie po zawarciu transakcji sprzedaży środki ze sprzedaży trafiają na konto należności i mogą stanowić pokrycie zleceń kupna.

10. W jakim terminie realizowane są przelewy wychodzące?

Przelewy wychodzące realizowane są w dniu złożenia dyspozycji pod warunkiem, że dyspozycja zostanie złożona do godziny 11:00. W przeciwnym wypadku realizowane są w kolejnym dniu roboczym.

11. W jakim terminie realizowane są przelewy przychodzące?

Przelewy przychodzące księgowane są w dniu ich wpływu, pod warunkiem uzyskania do godziny 15:00 potwierdzenia wpływu środków z systemu bankowości elektronicznej banków. Jeżeli zasilenie nastąpiło po godz. 15:00, pieniądze księgowane są następnego dnia roboczego, po dniu w którym nastąpiło zasilenie rachunku bieżącego BDM.

12. Jakie opłaty i prowizje pobierane są w związku z dostępem do rachunku przez INTERNET?

Poniżej przedstawiamy opłaty i prowizje pobierane w związku z dostępem do rachunku przez INTERNET:

aktywacja dostępu do aplikacji BDM onLine - bezpłatnie
realizacji dyspozycji przelewu - bezpłatnie
Prowizja maklerska od zlecenia kupna/sprzedaży :
akcji - 0,39% (nie mniej niż 5,95zł) / 0,28% wartości zlecenia min. 5,95 zł zostań online
obligacji - 0,19% (nie mniej niż 5,95zł) / 0,18% wartości zlecenia; min. 5,95 zł zostań online
kontraktów terminowych na indeksy - 9,90zł/kontrakt / 8,00 zł za kontrakt zostań online
kontraktów terminowych na akcje - 1,90zł/kontrakt
opcji - 2,49% wartości opcji (nie mniej niż 1,95zł/opcję i nie więcej niż 16zł/opcję)
anulowanie zlecenia - bezpłatnie


Opłaty za udostępnianie notowań w czasie rzeczywistym (pobierane z góry) w ramach usługi "BDM onLine":

a) dla 1 najlepszej oferty (dostępne tylko dla osób fizycznych) brak
b) dla 5 najlepszych ofert 108 zł za miesiąc
  jeżeli prowizja wygenerowana przez klienta w poprzednim miesiącu przekroczy 499 brak

 

13. W jaki sposób można przelać środki z mojego rachunku inwestycyjnego na rachunek bankowy?

W Aneksie dotyczącym wykonywania przelewów do Umowy (-ów) o świadczenie usług brokerskich, Klient deklaruje od jednego do trzech rachunków bankowych, na które może przelać środki pieniężne.
Za pomocą funkcji „Dyspozycje-Przelewy” można wybrać rachunek, na który BDM przeleje środki pieniężne we wskazanej kwocie.

Środki pieniężne można przelać wyłącznie na rachunki bankowe, których właścicielem jest ta sama osoba, która jest właścicielem rachunku inwestycyjnego.

14. W jaki sposób mogę zaktualizować dane osobowe do rachunku inwestycyjnego ?

Aktualizacji danych osobowych można dokonać:

 • osobiście w Punkcie Obsługi Klienta
 • po zalogowaniu do aplikacji BDM onLine wybierając kolejno: Wnioski >> Dane osobowe

 

15. W jaki sposób mogę wpłacić na rachunek inwestycyjny?

Wpłaty bezgotówkowe (przelewy) na rachunki inwestycyjne powinny być dokonywane na konto:

Bank Pekao S.A. Oddział/Bielsko-Biała
Nr rachunku: 27 1240 4142 1111 0000 4829 5271
SWIFT (BIC): PKOPPLPW (SWIFT wyłącznie w przelewie międzynarodowym)

Właścicielem rachunku bankowego jest Dom Maklerski BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej 43-300 przy ul. Stojałowskiego 27,
W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko właściciela rachunku inwestycyjnego oraz 8 cyfrowy numer zasilanego rachunku inwestycyjnego, ewentualnie inny tytuł wpłaty.
Brak tych danych może uniemożliwić terminowe zaksięgowanie wpłaty, może być też przyczyną zwrotu środków. 

 

Wpłaty na powyższe konto księgowane są w dniu ich wpływu, pod warunkiem uzyskania do godziny 15:00 potwierdzenia wpływu środków z systemu bankowości elektronicznej banków.
Uwaga! Wpłaty na rachunek podstawowy księgowane są z większą częstotliwością.

Wpłaty gotówkowe - powinny być realizowane na rachunki bankowe poszczególnych Punktów Obsługi Klienta. Klient wpłacający gotówkę na rachunki przeznaczone do obsługi bezgotówkowej, może być obciążony przez bank prowizją bankową.
Po dokonaniu wpłaty na rachunki bankowe Punktów Obsługi Klienta, należy poinformować o wpłacie odpowiedni Punkt Obsługi Klienta do którego należy rachunek.

POK Bielsko-Biała Bank Pekao S.A.
Nr rachunku: 27 1240 4142 1111 0000 4829 5271
POK Jastrzębie Zdrój Millennium Bank S.A.
Nr rachunku: 79 1160 2202 0000 0003 5883 3616
POK Katowice Millennium Bank S.A.
Nr rachunku: 59 1160 2202 0000 0000 2870 3885
POK Kęty Bank Spółdzielczy Kęty
Nr rachunku: 91 8120 0003 2001 0000 3304 0001
POK Kraków Santander Bank S.A.
Nr rachunku: 23 1910 1048 2512 0010 5949 0003

Millenium Bank S.A.
Nr rachunku: 45 1160 2202 0000 0000 2993 3030
POK Lubin Bank Millennium S. A.
Nr rachunku: 04 1160 2202 0000 0000 7003 4150
POK Tarnów Santander Bank S.A.
Nr rachunku: 12 1910 1048 2512 0010 5949 0007
POK Tychy Santander Bank Polska SA
ul. Grota Roweckiego 42; 43-100 Tychy
czynny od PN do PT w godz. 9:00 - 17:00
Nr rachunku: 56 1910 1048 2789 0010 5949 0012
POK Warszawa Millennium Bank S.A.
Nr rachunku: 11 1160 2202 0000 0000 2748 0124
POK Wrocław Santander Bank S.A.
Nr rachunku: 93 1910 1048 2512 0010 5949 0004
16. W jaki sposób złożyć oświadczenie FATCA?

Dokument FATCA można złożyć

 • po zalogowaniu do aplikacji BDM onLine  (tylko dla osób fizycznych ) wybierając kolejno: Wnioski >> Dane osobowe
 • drogą korespondencyjną wysyłając odpowiedni dokument na adres Punktu Obsługi Klienta lub udając się do niego osobiście
17. W jaki sposób złożyć oświadczenie CRS?

Dokument CRS można złożyć

 • po zalogowaniu do aplikacji BDM onLine (tylko dla osób fizycznych )wybierając kolejno: Wnioski >> Dane osobowe
 • drogą korespondencyjną wysyłając odpowiedni dokument na adres Punktu Obsługi Klienta lub udając się do niego osobiście
18. Jak podpisać dokumenty Profilem Zaufanym lub przez mojeID?

Aby podpisać dokument Profilem Zaufanym lub przez mojeID.

 1. Przejdź na stronę moj.gov.pl - PDF lub moj.gov.pl - PDF z hasłem
 2. Wybierz dokument z dysku, który chcesz podpisać,
 3. Po wczytaniu pliku kliknij Podpisz,
 4. Zaloguj się do Profilu Zaufanego,
 5. Podpisz plik podpisem zaufanym,
 6. Potwierdzamy go hasłem SMS,
 7. Pobierz podpisany plik,
 8. Odeślij podpisany plik przez formularz portal.bdm.pl/kontakt lub inną formą komunikacji.

Więcej informacji na temat Podpisu Zaufanego.