Błąd zleceń GPW z ważnością do 29 lutego

Giełda Papierów Wartościowych poinformowała o błędzie w systemie giełdowym powodującym odrzucanie zleceń z terminem ważności do 29 lutego.

Więcej...

ZUE - realizacja rekomendacji

Uprzejmie informujemy, że rekomendację AKUMULUJ dla akcji ZUE z dnia 2024-01-04 uważamy za zrealizowaną.

Więcej...

Publikacja OWE oraz Podsumowania OWE serii AO6EUR do Prospektu Emisyjnego Kruk S.A.

Opublikowano Ostateczne Warunki Emisji oraz Podsumowanie OWE Obligacji serii AO6EUR spółki Kruk S.A.

Więcej...

Emisja obligacji Kruk seria AO5EUR – zakończona

Informujemy, że w dniu 01 lutego 2024 r. spółka KRUK S.A. poinformowała o dokonaniu przydziału obligacji serii AO5EUR. Redukcja zapisów wyniosła 56,19%.

 

Więcej...

Emisja obligacji PragmaGO S.A. C2– zakończona

Informujemy, że w dniu 25 stycznia 2024 r. spółka PragmaGO S.A. poinformowała o dokonaniu przydziału obligacji serii C2. Redukcja zapisów wyniosła 53,50 %.

 

Więcej...

Publikacja OWE oraz Podsumowania OWE serii AO5EUR do Prospektu Emisyjnego Kruk S.A.

Opublikowano Ostateczne Warunki Emisji oraz Podsumowanie OWE Obligacji serii AO5EUR spółki Kruk S.A.

Więcej...

Publikacja OWE C2 do Prospektu PragmaGO Obligacji Niezabezpieczonych

Zostały opublikowane Ostateczne Warunki Emisji Obligacji Niezabezpieczonych serii C2 oraz jego Podsumowanie.

Więcej...

Najlepszy portfel fundamentalny 2023

Kolejny raz analitycy DM BDM osiągnęli najwyższą stopę zwrotu z wytypowanych przez siebie portfeli w rankingu GG Parkiet.

Więcej...

Suplement nr 5 do Prospektu KRUK SA

W dniu dzisiejszym nastąpiła publikacja Suplementu nr 5 do Prospektu podstawowego X Programu Emisji Obligacji KRUK SA

Więcej...

ZUE - realizacja rekomendacji

Uprzejmie informujemy, że rekomendację KUPUJ dla akcji ZUE z dnia 2023-09-12 uważamy za zrealizowaną.

Więcej...